Jammer voor de koeien,..
d'er zijn burp WU's te krijgen !!!